Веб-сервисы для эффективного управления бизнесом!

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


start

CleverForms

Система електронного документообігу CleverForms - Електронний Документообіг (СЕД) забезпечує створення, реєстрацію, збереження електронних документів та сканованих оригіналів документів, підписання електронних документів електронним цифровим підписом згідно ДСТУ 4145-2002, створення документів за шаблоном, оперативний пошук документів, пошук за контекстом, архівування вихідних, вхідних та внутрішніх документів, формування, створення та збереження історії опрацювання документу, формування та контроль виконання завдань що створюються на основі документу, передачу електронних документів користувачам системи та зовнішнім адресатам.

СЕД містить вбудований редактор для створення та редагування довідників, форм та шаблонів документів, відповідає вимогам чинних державних стандартів України на програмну продукцію, відповідає вимогам Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про електронні довірчи послуги».

Серверні програмні модуліКлієнтські програмні модулі
Серверний модуль CleverForms ДокументКлієнтський модуль CleverForms Документ
Серверний модуль CleverForms ЦСККлієнтський модуль CleverForms Контроль задач
WEB сервіси, REST API CleverFormsКлієнтський модуль CleverForms Керування процесами
Серверний модуль CleverForms Керування процесамиКлієнтський модуль CleverForms Конструктор форм
-Клієнтський модуль CleverForms Кабінет користувача та обміну документами з контрагентами
-Клієнтський модуль адміністрування

Технічні характеристики СЕД працює на базі програмного забезпечення: Linux, Apache HTTP Server, Java, Apache Tomcat, PostgreSQL. Доступ користувачів до системи здійснюється з будь яких операційних систем, у тому числі і з мобільних та з будь-яких браузерів.

Призначення програмного забезпечення Система електронного документообігу CleverForms призначена для автоматизації процесу документообігу та діловодства на підприємстві.
Основною метою СЕД CleverForms є створення зручного автоматизованого засобу для оптимального задоволення потреб підрозділів компанії в електронному документообігу. Додатковими цілями є організація типових сценаріїв і відстеження етапів виконання процесів компанії; ведення контролю виконання доручень в рамках організаційно-розпорядливої документації; організація проектно-процесної діяльності: формування ієрархій цілей, проектів, процесів, цільових груп; організації сховища документів з підтримкою ведення номенклатури з гнучким розмежуванням прав доступу; отримання звітно-аналітичного матеріалу по виконавській дисципліні і організації управління з можливістю отримання різноманітних звітів; наявність технічної підтримки зі сторони розробника системи (в тому числі оновлень системи).

Функціональні можливості програмного продукту СЕД забезпечує автоматизацію та супровід таких основних функцій:

 • - Моделювання шаблонів всіх видів організаційно-розпорядчої, інформаційно-довідкової та нормативної документації, включаючи договори, протоколи, накази, службове листування.
 • - Можливість створення шаблонів інших видів документів адміністратором
 • - Редактор маршрутів руху документів із доступом адміністратора
 • - Редактор шаблонів документів із доступом адміністратора
 • - Узгодження і затвердження документів
 • - Автоматична нумерація документів, з можливістю подальшого редагування
 • - Висвітлення реєстраційного номеру документа після проведення реєстрації в системі
 • - Можливість прикріплення до завдань документів без обмеження по формату і розміру
 • - Установка контрольних термінів виконання завдань і проектів, в т.ч. з відкладеним виконанням
 • - Швидкий доступ користувачів до будь-якого контенту системи за допомогою багаторівневого фільтрування
 • - Пошук документів та завдань за назвою, номером, типом, учасниками
 • - Створення користувачів згідно організаційно-штатної структури
 • - Гнучке адміністрування СЕД
 • - Генерація звітів (за документами в розрізах дати виконання, узгоджувальних осіб, процесу ознайомлення і шляхи руху паперової копії, по виконавській дисципліні з визначенням дати створення завдання, терміну виконання та дати натискання кнопки кожним користувачем, формування журналів реєстрації)
 • - Доступ до системи з мобільних пристроїв
 • - Контроль термінів виконання завдань
 • - Налаштування фільтрів дерева підпорядкування
 • - Налаштування фільтрів по полях
 • - Можливість користувачу зазначати в системі період відсутності

Обмеження
- Функціонування СЕД не передбачає встановлення додаткових бібліотек, пакетів та іншої СЕД на робочому місці користувачів.
- Для коректного функціонування СЕД користувачі повинні використовувати один із загальнопоширених веб-браузерів: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
- Функціонування СЕД здійснюється на базі ОС Linux/Windows/Android/iOS.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ API.

Описание использования HI API (страхование).

Описание построения формул в системе CleverForms | Document

Руководство по использованию CleverFormsTM API.

Описание организационной структуры компании CleverFormsTM ICS.

Описание структуры справочников CleverFormsTM ICS.

Серия YouTubе роликов про CleverForms

start.txt · Последние изменения: 2021/03/13 10:42 — butov